vDom 1905


1. Czynsze/Rozliczenia: mozliwośćwykorzystania funkcji rozliczania podzielników CO do rozliczenia na właścicieli  dowolnego kosztu, którego podział jest dokonywany poza zarządcą (np przez firmę rozliczającą) lub narzucony regulaminem. Dzięki temu w zdarzających się przypadkach konieczności "ręcznego" podzielenia kosztów mamy gotowe narzędzie.
2. Czynsze/Rozliczenia: we wszystkich opcjach rozliczeniowych dodana została (lub poprawiona w działaniu) obsługa sytuacja, w której po wyodrębnieniu lokalu nastepuje wielokrotna zmiana właścicieli w obrębie tego samego roku.

15.02.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023