vDom 2001


1. Czynsze/Wspólnoty/Stawki - niebieskim kolorem podświetlenia wyróżnione zostały składniki, które nie są naliczane we wszystkich miesiącach.
2. Czynsze/Rozliczenia/Tworzenie faktur korygujących - w jednej korekcie ujęty jest zarówno lokal jak i przypisane mu garaże i miejsca postojowe.
3. Czynsze/Lokale/Właściciele ułamkowi - możliwość wystawienia jednej faktury/noty na cały lokal, pomimo wprowadzenia współwłaścicieli.
4. Czynsze/Konto wirtualne - obsługa 7-cyfrowego identyfikatora dla banku Alior.
5. Zmiana zasad naliczania opłaty śmieciowej - Warszawa. Ponieważ brak jest cały czas oficjalnego stanowiska ratusza, dotyczącego pustostanów przyjęliśmy następujące założenia: 6. Finanse/Drukowanie przelewów - obsługa mechanizmu MPP także w wydrukach polecenia przelewu
7. Koszty/Globalne konta przychodów - zmieniony na dużo wygodniejszy interfejs do wprowadzania i edycji kont.
8. Koszty/Indywidualne konta przychodów - możliwość wprowadzania indywidualnych kont dla wspólnoty, tak, jak w przypadku kont kosztów.
9. W związku z pytaniami o aktualną wersję CIT-8 czyli (28), firma IPS-Infor poinformowała nas, że będzie ona dostępna w lutym 2020


 

8.01.2020

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2022