vDom 1719 oraz KartotekaOnLine


1.W całym systemie ujednolicony został sposób wyboru zakresu wspólnot, zrezygnowaliśmy ze stosowania niezbyt wygodnych pól combo.
2. Zmiana przeliczania planu wsólnoty. W opcji Czynsze/Zaliczki/Korekta stawki w archiwum tworzony jest jeden wspólny dokument dla wszystkich przeliczonych skladników z danego okresu - co bardzo porządkuje zapisy i dokumenty.
3. W podglądzie zapisów miesiąca na KartotekaOnLine właściciel widzi zarówno datę dokumentu jak i termin wymagalności, jeśli są rózne.
4. W związku z przekształecniami użytkowania wieczystego, w  opcji Czynsze/Lokale/Operacje grupowe rozbudowany został eksport do arkusza Excel informacji o lokalach i pomieszczeniach przynależnych.
5. Mozliwość drukowania na monitach także kwot odsetek i należności dochodzonych drogą sądową.

16.08.2017

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023