vDom 1901


1. Czynsze/Tworzenie faktur korygujących do rozliczenia świadczeń. We wspólnotach VAT tworzone są odrębne korekty dla każdego ze współwłaściieli lokalu - wymóg poprawności pliku JPK.
2. Wszystkie moduły: eksport do Excel'a trafa do folderu tymczasowego Windows, zamisat IMPEX (jak dotychczas) żeby niepotrzebnie go nie zaśmiecać. Oczywiście wszelki importy szukają jak dotychczas plików w folderze IMPEX.
3. Czynsze: wprowadzone zostało pojęcie strefy wspólnot. System pozwala zdefiniować dowolną liczbę stref, do których można przypisać wspólnoty. Bardzo wygodne zwłaszcza dla tych zarządcó, którzy mają rozrzucene w kilku rejonach, dzielnicach  lub miejscowościach wspólnoty. Wszystkie wydruki i raporty ze wspólnot można uzyskać z wybranej strefy. Oczywiście podział na strefy jest nieobowiązkowy.
4. Poprawione zostały drobne błędy i niekonsekwencje w interfejsie - dzięki nim praca będzie wygodniejsza.
 

8.01.2019

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023